DNA onderzoek naar Cornelis de Hooghe

 

Ondanks dat het lichaam van Cornelis de Hooghe verloren is gegaan, staat er nog steeds een weg open om te weten of Cornelis de Hooghe inderdaad een bastaardzoon van keizer Karel V was. Deze weg loopt via het vergelijken van het DNA van Cornelis de Hooghe met dat van de Habsburgers.

Er is een zekere kans dat beide nog te achterhalen zijn. Cornelis had vermoedelijk twee zoons, de schilders David en Charles de Hooghe, waarvan David te Den Haag zeker een zoon Michiel kreeg. Het is niet uitgesloten dat ook Charles kinderen heeft gehad, ofschoon hier momenteel niets van bekend is. Indien er nog nakomelingen in directe mannelijke lijn van David, Charles en/of Michiel in leven zijn, is het mogelijk de Y-chromosomen te vergelijken met de Y-chromosomen van mannelijke nakomelingen van Karel V of zijn Habsburgse voorouders of nakomelingen.  

Momenteel is er in Zwitserland een groep actief die werkt aan het achterhalen van het Habsburgs DNA. Dit gebeurt evenwel niet aan de hand van personen die onomstotelijk tot de Habsburgse dynastie behoorden.

Projectleider Harry Hoppes heeft uitgevonden dat zijn voorouders in de eigendomsbewijzen van 1290-1292 voorkomt met de naam Habesburc, dezelfde wijze van spellen als koning Rudolf van Habesburc op zijn graf van 1292. Vele families die afstammen van Zwitserse adellijke personen, zoals Fitze, Grass, Himmelsberger, Kreis, May, Mesmer, Neff, Penczer, Schiess, Schlatter, Schuepbach, Sittner, Tanner en Waldburger beschikken over dezelfde markers op de Y-chromosomen als Harry Hoppes. De conclusie luidt nu voorzichtig dat dit wel eens het Habsburgse DNA zou kunnen zijn.

 

De these wordt gestaafd door het DNA van personen die claimen van kroonprins Rudolf van Oostenrijk (1858-1889) af te stammen. Al deze personen behoren tot de haplogroep R-L2/S139, tegenwoordig beter bekend als R1b1a2a1a1b3c. De volgende markers zijn hierop aanwezig: DYS 390=25; DYS 392=12; DYS 389-2=28; DYS YCAb=19; and DYS 456=17.

Daartegenover staat dat een familie die claimt van keizer Franz Joseph af te stammen tot een geheel andere haplogroep behoort, namelijk tot groep J2. Ook afstammelingen van de Habsburg-Lorraine-dynastie behoren tot een andere haplogroep, namelijk G2a.

 

Omdat zowel het onderzoek naar Cornelis de Hooghe, als het onderzoek van Harry Hoppes bij een samenwerking is gebaat, is hiertoe besloten. Personen die in zuiver mannelijke lijn van Charles, David of Michiel denken af te stammen kunnen hun DNA op Habsburgse genen laten testen bij

http://www.nationalgeographic.com/genographic

Meer informatie over het Habsburg Family DNA Project

http://www.geni.com/projects/Habsburg-Family-DNA-Project

Andere links:

Family Tree DNA, Habsburg Family Project

Wikipedia, Haplogroup R1b (Y-DNA)

Harrison N. Hoppes, Mayerling: A new perspective (2010)