Weer een huis waar keizer Karel overnachtte en weer De Hooghe

1) Als keizer Karel in Doornik moest zijn, overnachtte hij in het huis van de familie De Cocquiel, een handelspartner van De Hooghe.

2) In Juli 1540 overnachtte keizer Karel te Zierikzee in een huis dat aan de zwager van De Hooghes moeder en De Hooghes handelspartner toebehoorde.

3) Vanaf 24 juli 1540 logeerde de keizer gedurende 17 dagen in een huis dat aan de familie van De Hooghes grootmoeder behoorde. Later kwam dit in huis in het bezit van de volle neef van De Hooghes moeder.

4) Tussen 14 en 17 augustus 1540 bezocht de keizer de stad Utrecht. Hij overnachtte toen ten huize van de domproost. Een aantal jaren later zou de moeder van De Hooghe in dit zelfde huis gaan wonen toen haar man ook domproost van de stad Utrecht werd.