Cornelis leek op Philips II

De moeilijk toegankelijke Annales van Hugo de Groot (Grotius) zijn in het Nederlands vertaald. Hieronder zijn passage over Cornelis de Hooghe.

Hugo de Groot
Kroniek van de Nederlandse Oorlog
De Opstand 1559-1588
Vertaling en Nawoord Jan Waszink

In dezelfde tijd begon een waaghals van geringe komaf, De Hooghe genaamd, in Holland onrust te stoken met praatjes en geschriften. Op basis van de schande van zijn moeder en een uiterlijke gelijkenis mat hij zichzelf een ongegronde hoge afkomst aan, als zou hij een kind van keizer Karel zijn. Hierop hebben enige Spanjaarden hem gevoed met hoop dat het zomaar zou kunnen gebeuren dat Filips hem als een broer zou erkennen, en ging hij aan het werk om mensen die een omwenteling wensten en die ontevreden waren met het bestaande bewind over te halen tot hoop op vrede en gehoorzaamheid aan het huis Habsburg. Deze samenzwering werd echter in de kiem gesmoord door het ombrengen van haar aanstichter.


Grotius maakt dus gewag van een uiterlijke gelijkenis van De Hooghe (met Karel V of Philips II? Een Habsburgse kin?). Grotius kan De Hooghe echter nooit hebben gezien. Hij werd in het jaar van De Hooghes executie geboren en moet de informatie over de uiterlijke gelijkenis van anderen hebben gehoord. Dit kan heel goed want Grotius' thuisstad was Delft, waar De Hooghe veel familie had.