De familie Pijnssen (van der Aa) had nauwe banden met de Dom van Utrecht.

Niet alleen was Mr. Dirk Jacobsz. Pijnssen (de man van de moeder van de Hooghe) domproost, ook was Willem Pijnssen van der Aa er kanunnik.
Willem was een broer van Jacob Pijnssen en dus een oom van Dirk.
Mr. Dirk verwekte 4 kinderen bij Maria (Margriete) van der Hooch: Abraham, Jan, Cornelis, Gerrit. De Hooghe had dus zeker vier halfbroers.

Dit alles is te vinden in de aantekeningen van Ferwerda.