Het eerste huwelijk van De Hooghe

Bekend was al dat De Hooghe in 1576 te Rotterdam met een plaatselijke dochter uit een regentenfamilie trouwde. Uit de akten van de Gereformeerde Kerk te Londen blijkt echter dat er mogelijk van een eerder huwelijk te Londen sprake is geweest tussen hem en een bannelinge. Het huwelijk is evenwel omgeven met vragen en onduidelijkheden.

Op de derde februari 1572 vroeg de Gereformeerde kerk te Londen aan de vrouw van Cornelis de Hooghe naar haar trouwakte en met name naar de plaats van het huwelijk en hoe het kwam dat de Gemeente niet van het huwelijk op de hoogte was.
Het antwoord van de verder onbekende vrouw is tamelijk warrig.
Haar man is volgens haar vertrokken naar een plaats op 30 mijlen afstand van Londen (dit kan geen Ipswich zijn, dat op circa 75 mijlen van Londen ligt). Als hij terugkomt kan hij volgens haar aan de Gemeente antwoord geven. Ze verklaart al wel in een Engelse kerk te Londen te zijn getrouwd want aan haar wordt gevraagd papieren te laten zien van de Engelse geestelijke en van de getuigen, wat ze belooft te zullen doen.
Ze verklaart bovendien een bannelinge te zijn en De Hooghe zou niet geweten hebben dat ze (door te trouwen in een Engelse kerk?) iets verkeerds deden.

Het is al bij al maar de vraag of er daadwerkelijk van een huwelijk sprake was. Hiervoor werd immers geen enkel bewijs gegeven en ook later is er geen eenduidige oplossing van dit raadsel van de kant van De Hooghe of deze vrouw bekend. Bij zijn (tweede?) huwelijk te Rotterdam werd hij niet als weduwenaar vermeld en liet hij geen eerdere huwelijksakte zien. Bovendien zou de vrouw dan tussen 1572 en 1576 overleden moeten zijn, wat niet onmogelijk is maar gezien de leeftijd van De Hooghe in 1572 van circa 31 jaar onwaarschijnlijk is. De echtelieden waren in ieder geval nog niet hoogbejaard. De afwezigheid van De Hooghe op 30 mijl afstand van zijn vrouw belooft evenmin weinig goeds en deze akte is bovendien bekend als zijn laatste contact met de Gereformeerde Kerk te Londen. Vermoedelijk was er van een ongeregistreerd huwelijk sprake of heeft De Hooghe dit huwelijk, dat mogelijkerwijze inderdaad in een Engelse kerk is gesloten, in zijn latere leven verzwegen.
3a februarii 1571/2, te sondaechs (is 1572, JGG)

902 Cornelii Hooghe uxor
Verscheen in consistorie uxor Cornelii de Hooghe ende huer wiert ghevraecht bescheet van huer trauwen; waer het geschiede ende hou dat het zooe es geschiet zonder weet der ghemeente. Antworde dat ze hier ghetraut was in Lonnen, heer zou overtrock 30 mijlen van hier, ende dat omdat zou ghebannen was ende hij niet metweetende dat ze daerin quaet dede. Ze laet huer antworde in de hant van hueren man totdat hij comt. Wiert huer ooc vermaent dat ze zouden ghetughenesse brynghen dat ze ghetraut es, van den Ingelsche minister ende de ghetughen. ‘tWelke zou beloefde te doen.