Download teksten

De volgende tekstfragmenten (in DOC-formaat) zijn te downloaden door met de rechter muisknop op de titels te klikken en dan vervolgens te kiezen voor "opslaan in..."

De kaartenmaker Cornelis de Hooghe
Overzicht van zijn cartografische werken
datum upload: 31 mei 2010

Bibliografie van Cornelis de Hooghe
Citaten uit alle objectieve secundaire bronnen over Cornelis de Hooghe, voor zover bekend.
aanvullingen zijn welkom
datum upload: 31 mei 2010

Het raadsel "Cornelius de Horen"
Wie is de raadselachtige graveur Cornelius de Horen?
datum upload: 01 juni 2010

Nieuwe akte gevonden !
Ondanks magere bestudering al van groot belang
datum upload: 16 juni 2010

De Hooghe en De Marchi
Afbeeldingen in Della architectura militare
datum upload: 20 juni 2010

Gekleurde kaart van De Hooghe
datum upload: 08 juli 2010

Vroegste beschrijving van het complot
Het complot van De Hooghe is in het jaar zelf (1583) door "een wandelaar" beschreven.
datum upload: 07 augustus 2010

Muitende schutterijen
Schutterijen waren gehoorzaamheid verplicht aan de Magistraat en niet aan de vorst.
datum upload: 09 augustus 2010

Foute attributie
De Hooghe maakte niet de vroegste kaart van Canterbury.
datum upload: 18 augustus 2010

'Seditieus uithangbord'
In Rotterdam was het in 1581 verboden om rijmpjes aan de gevel van je kroeg te hangen.
datum upload: 05 september 2010

'Leidse boekhandelaar'
De timing van de gevangenneming van Cornelis de Hooghe nader bekeken.
datum upload: 12 september 2010

Artikel Spiegel der Zeilvaart
In 'Spiegel der Zeilvaart' (oktober 2010) is een artikel over Cornelis de Hooghe te vinden.
datum upload: 14 oktober 2010

Brieven van de Prins op Internet
Brieven van deelnemers aan het complot van Cornelis de Hooghe aan de Prins staan op Internet.
datum upload: 25 oktober 2010

Aper van der Houff was familie van Cornelis de Hooghe
Hoofdverdachte binnen het complot 1581-1583, Aper van der Houff, was familie van Cornelis de Hooghe.
datum upload: 11 november 2010

Cornelis de Hooghe als geheimschrijver
Koud was Cornelis de Hooghe volleerd graveur, of hij ontving al van de koning en van de landvoogdes een opdracht om een geheim boek over vestingbouw te illustreren.
datum upload: 23 november 2010

Karel V sliep in bed van familie CdH
Het staat vast dat Karel V overnachtte bij de familie van Cornelis de Hooghe op de vooravond van zijn vertrek naar Spanje in 1517. Ook de schipper en het schip kwamen uit de familie.
datum upload: 27 november 2010

Artikel Caert-Thresoor
In het Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie is een artikel over Cornelis de Hooghe opgenomen. datum upload: 03 december 2010

Isaac Claesz van Swanenburg familie van Cornelis de Hooghe
De bekende Leidse fijnschilder Isaac Claesz van Swanenburg blijkt familie te zijn van Cornelis de Hooghe.
datum upload: 18 december 2010

Kinderen van Cornelis de Hooghe
De schilders Charles en David de Hoogh waren vrijwel zeker kinderen van Cornelis de Hooghe.
datum upload: 22 januari 2011

Huizen van Jacob de Vos en Aper van der Houff
De huizen van twee Delftse deelnemers aan het complot van Cornelis de Hooghe, Jacob de Vos en Aper van der Houff, bestaan nog steeds.
datum upload: 15 februari 2011

Scheiding van de moeder van Cornelis de Hooghe
De man van de moeder van Cornelis de Hooghe hertrouwt terwijl echtscheiding onmogelijk was.
datum upload: 04 maart 2011

Waarom was Philips Galle de leermeester van Cornelis de Hooghe?
De familie Galle werkte voor Karel V en behoorde, net als de familie van De Hooghe, tot de bovenlaag van de Haarlemse bevolking.
datum upload: 23 maart 2011

Wapenfeiten
Er bestaat een grote overeenkomst tussen de wapens van de families Herweijer en de Hooghe. Ook het Van Swanenburg wapen werd gebruikt.
datum upload: 22 april 2011

Jaap van den Bovenkamp over de 1565 kaart van Holland
De Middelburgse antiquaar Jaap van den Bovenkamp is zonder meer de grootste expert op het gebied van de door De Hooghe gemaakte kaart van Holland en Zeeland uit 1565. Hierbij wat hij hierover aan het papier toevertrouwde.
datum upload: 22 april 2011

De samenzwering van Cornelis de Hooghe haalde ook de Resolutien van de Staten van Holland.
Zo is hierin bijvoorbeeld te lezen hoe advocaat Craanhals werd verhoord en Joris Willeboorts een beloning kreeg voor het verraden van De Hooghe.
datum upload: 13 mei 2011

Woerden en Liesveld
Er bestaan afbeeldingen van het slot van Woerden en het Huis te Liesveld waarin De Hooghes nicht Cathalrina van Weldam woonde.
datum upload: 20 mei 2011

Over de Nederlandse gemeenschap in Ipswich is niet veel bekend.
In de ECCLESIAE LONDINO-BATAVAE HISTORIAM is het een en ander geschreven over de Gereformeerde gemeente te Ipswich, maar vermoedelijk behoorde De Hooghe hier niet toe. Hij wordt in ieder geval niet genoemd.
datum upload: 26 mei 2011

Nogmaals wapenperikelen
Niet alleen de families Van der Hooch en Herweijer voerden een dorre boom in hun wapen, deze boom zit ook bij de Muys van Holy's.
datum upload: 08 juni 2011

De Hooghe kende vele cartografen
De Hooghe leek in zijn Engelse tijd geisoleerd te wonen. Nadere studie toont aan dat hij direct of indirect alle grote cartografen van zijn tijd kende.
datum upload: 09 juni 2011

De Hooghe werkte samen met Jan Schille
Het is zeer aannemelijk dat De Hooghe voor het boek van De Marchi samenwerkte met de Antwerpse tekenaar Jan van Schille.
datum upload: 17 juni 2011

De Hooghe en de kaapvaart
De Hooghe kende op z'n minst één kaper.
datum upload: 24 juli 2011

Van Meteren hield zich op de vlakte
Geschiedschrijver Emanuel van Meteren liet minder over Cornelis de Hooghe los dan hij via zijn eigen familie over hem wist.
datum upload: 21 augustus 2011

De kinderen van Cornelis de Hooghe zijn bekend
Een nieuwe akte toont onomstotelijk aan dat de italianiserende schilder David de Hooch en hoogstwaarschijnlijk ook zijn broer Charles Cornelisz de Hooch, kinderen waren van Cornelis de Hooghe.
datum upload: 25 augustus 2011

Facsimilékaart van Cornelis de Hooghe
Van de meest indrukwekkende kaart van Cornelis de Hooghe, de met CDH gesigneerde 'Hollandia quae olim Catthorum'-kaart bestaat een facsimilé.
datum upload: 04 oktober 2011

Jacht op Habsburgse genen
Wellicht dat via DNA nog te bewijzen is dat Cornelis de Hooghe een bastaard was van Karel V
datum upload: 20 oktober 2011

Vergelijking scheepstypen
De Hooghe beeldde vele schepen af op zijn kaarten. Deze worden systematisch vergeleken met contemporaine afbeeldingen om de typen te achterhalen die De Hooghe afbeeldde.
datum upload: 13 november 2011

De raadselachtige De Silva
De Hooghe spreekt in zijn vonnis over een zekere Gabriel de Silva, kamerheer van Karel V. Maar bestond deze De Silva eigenljk wel, of was het hele verhaal uit de duim gezogen?
datum upload: 28 november 2011

Aanvuling Bibliografie
Aan het eind van de 19e eeuw zijn er een aantal kleine studies gedaan naar Cornelis de Hooghe. Zij zijn veelal compilaties van eerdere studies en bevatten dus weinig nieuwe informatie.
datum upload: 26 december 2011

Komische noot
'Een inwoner van Den Haag' beschrijft in 1855 het voorlezen van het vonnis van Cornelis de Hooghe op 29 maart 1583. Zijn informatie klopt niet helemaal met de feiten, maar is dan ook komisch bedoeld.
datum upload: 27 december 2011

Kaarten op hoge resolutie
De kaarten en andere gravures van De Hooghe worden binnen deze site op hoge resolutie beschikbaar gemaakt. De 'Catthorum-kaart' is on-line, alle andere zullen snel volgen.
datum upload: 11 januari 2012

Nog meer vermeldingen van Cornelis de Hooghe
De bibliografie kan nogmaals worden uitgebreid, deze keer met verscheidene latijnse teksten. Eén ervan dateert van 3 jaar na de onthoofding en bevat gegevens, die in de loop der tijd verloren waren gegaan.
datum upload: 25 januari 2012

Privilege van de Engelse Koningin
In 1568 ontvangt De Hooghe van de Engelse koningin een wel heel geheimzinnig privilege.
datum upload: 06 februari 2012

De rechtzaken van Cornelis de Hooghe
De Hooghe ging tot het gaatje om zijn gelijk te krijgen in een rechtzaak over de verkoopprijs van pastel, maar kreeg het niet.
datum upload: 17 februari 2012

Belangwekkend verslag uit 1586
Een belangwekkend verslag uit 1586 suggereert dat de keizerlijke afstamming van Cornelis de Hooghe door het Hof van Holland werd bevestigd.
datum upload: 21 februari 2012

Hoe De Hooghe zijn kaarten verkocht
De Hooghe verkocht zijn kaart van Holland aan Plantijn op de jaarmarkt van Antwerpen.
datum upload: 09 maart 2012

De 'eerste' vrouw van De Hooghe
In Londen duikt een vrouw van De Hooghe op die geen trouwakte kan laten zien.
datum upload: 06 april 2012

Derde bed van keizer Karel
Er is weer een bed in de omgeving van Cornelis de Hooghe gevonden waarin de keizer heeft geslapen
datum upload: 31 mei 2012

Nieuw licht op "Kleine De Hooghe"
De Belgica-kaart van Cornelis de Hooghe werd voor het hof van Margaretha van Parma gemaakt om de grenzen van de vrede van Cateau-Cambresis vast te leggen. Bij het vertrek van Margaretha werd de kaart voor Guicciardini herdrukt.
datum upload: 20 juni 2012

Prins was al snel op de hoogte
Het eerste document omtrent het complot van Cornelis de Hooghe is een brief van Prins Willem van Oranje aan het Hof van Holland, gedateerd twee dagen voordat een Leidse drukker Cornelis de Hooghe zou verraden.
datum upload: 10 juli 2012

Cornelis Mennonietenkoning
Er is een belangrijke brief opgedoken met veel informatie over De Hooghe, geschreven door een onbekende Antwerpenaar die met een Statenlid van Holland had gesproken in 1583.
datum upload: 15 augustus 2012

Cornelis en de familie Muys
De familie Muys werd door het Hof van Holland danig dwars gezeten in de aanloop naar het complot van Cornelis de Hooghe.
datum upload: 14 september 2012

Deemoed met een luchtje
De Hooghe wordt in de kerk ineens zeer deemoedig, de dag nadat hij een lening heeft ontvangen.
datum upload: 19 oktober 2012

schoonschrijven met een schietlood
Waarom er op een schoonschrijfboek van De Hooghe vestingbouw-instrumenten staan afgebeeld.
datum upload: 29 november 2012

Van Assendelft maakte De Hooghe tot een kaartmaker
Gerrit van Assendelft bevond zich in de positie om van De Hooghe een kaartmaker aan het hof van Margaretha van Parma te maken.
datum upload: 21 december 2012 (de dag dat de wereld niet verging)

conclusies Kindts en Franssen zijn niet houdbaar
De conclusie dat de Belgica-kaart van De Hooghe in eerste staat door Nicolaï zou zijn gemaakt is niet houdbaar vanwege de chronologische onmogelijkheid.
datum upload: 01 februari 2013

Moeder te Veenendaal
Tijdens het proces van De Hooghe vluchtte zijn moeder naar Brunswijk, maar zij overleed daar niet. Dit gebeurde in 1592 te Veenendaal.
datum upload: 03 maart 2013

Huis te Utrecht
In het huis waar keizer Karel te Utrecht logeerde, woonde later De Hooghes moeder.
datum upload: 03 mei 2013

Hans de Loor gevonden
Alle personen die in het vonnis van De Hooghe zijn vermeld, hebben bestaan en zijn gevonden. Hans de Loor was de laatste.
datum upload: 16 mei 2013

Deemoed zonder luchtje
De Hooghe werd niét deemoedig direct na het verkrijgen van een lening. Hij zou de lening pas een jaar later krijgen, dankzij de "stylo Brabantia".
datum upload: 17 juli 2013

De Hooghe in databases
De Hooghe komt in een aantal databases voor, die niet allemaal even betrouwbaar zijn.
datum upload: 25 juli 2013

De Hooghe in databases
De Hooghe had minimaal vier halfbroers.
datum upload: 22 december 2013

Forlani eerder dan De Hooghe
De Hooghe kopieerde de Belgica-kaart van Forlani en niet andersom.
datum upload: 21 februari 2014

De Hooghe leek uiterlijk op Philips II
Volgens Grotius vertoonde De Hooghe zoveel gelijkenis, dat hij voor een Habsburger kon doorgaan.
datum upload: 22 april 2014

A la vaine gloire
Een vergelijking van de oude Franse en de nieuwe Nederlandse vertaling van Grotius' Annales, aangaande de passage over Cornelis de Hooghe.
datum upload: 22 juli 2014

Jan Carlier
De Hooghes handelspartner Jan Carrier was in werkelijkheid Jan Carlier, een vooraanstaande beeldenstormer.
datum upload: 30 september 2014

Nieuw kleinkind gevonden
De Hooghes zoon Carel had niet één maar zeker twee zoons.
datum upload: 12 januari 2015

Afkomst niet bewijfeld wegens gelijkenis
De keizerlijke afkomst van De Hooghe werd door niemand betwijfeld, vanwege zijn gelijkenis met de keizer.
datum upload: 01 december 2016

Recente publicaties over COrnelis de Hooghe
Recente publicaties over Cornelis de Hooghe en zijn familie te Rotterdam, Woerden en Den Haag.
datum upload: 03 november 2018