Kapers 

 

Een lang niet volledige beantwoorde vraag omtrent het leven van Cornelis de Hooghe is, hoe hij in Ipswich te Engeland zo rijk kon worden, terwijl de Nederlandse kolonie waarvan hij deel uitmaakte opvallend arm was.

Dat De Hooghe zich van duistere handelspraktijken bediende mag duidelijk zijn. Aan dit hoofdstuk is nu een nieuw detail toegevoegd.

In het Nationaal Archief is al eerder een gerechtelijke akte gevonden, waarin De Hooghe protest aantekent tegen Cornelis Yemans van Suydland en Paulus van Hertsbeke met wie hij een financiele transactie had die niet naar zijn volle tevredenheid was afgewikkeld.

Beide families ‘van Zuidland’ en ‘Van Hertsbeke’ zijn  te vinden in de hoogste echelons van de Zierikzeese bevolking. Ook vele andere personen uit de entourage van De Hooghe kwamen uit Zierikzee, waaronder de mede-samenzweerder Jacob de Vos en de familie Van Weldam.

Naar we mogen aannemen was het geen toeval dat De Hooghe zoveel Zierikzeese prominenten kende. Zijn moeder had een schoonzus Maria Lievensdr de Huybert, dochter van Levina Cornelisdr van Zuydland.

Er is het een en ander bekend omtrent de zeevarende Zierikzeese families. Zo is bekend dat de familie De Huybert zowel Karel V als Philips de Schone per schip naar hun bestemmingen bracht, zelfs als die bestemming Spanje was, en dat de De Huyberts de diplomatieke contacten onderhielden tussen Margaretha van Parma en het Engelse Hof.

Maar in Zierikzee waren ook kapers te vinden die de Noordzee onveilig maakten. Cornelis Lievense Werckendet was een reder van de weinige particuliere kaperschepen. En deze Cornelis Werckendet was dicht bij de al genoemde Zierikzeese families te vinden. Zijn nichtje Martha was met Philip Jansse de Huybert gehuwd en zijn zoon Marinus hertrouwde met Maria van Hertsbeke, dochter van Elisabeth van Zuydland en Paulus van Hertsbeke met wie Cornelis de Hooghe een zakelijke relatie had. Er was dus op z’n minst één kaperkaitein in de directe omgeving van Cornelis de Hooghe te vinden. Dit ondersteunt de aanname dat Cornelis de Hooghe in Ipswich als een handelaar van gekaapte goederen opereerde.