Nog een kleinkind van De Hooghe gevonden.

Op 20-09-1660 wordt er door Claesge van Tiell, weduwe van Caerll de Hooch, een akte opgemaakt over twee maanden tractement van "haar naar IndiŽ gevaren zoon Alexander de Hooch"
Dit houdt in dat Carel de Hooch dus op z'n minst twee zoons had, en daarmee had Cornelis de Hooghe dus minsters drie (allen mannelijke) kleinkinderen.
Helaas is over Michiel, behalve zijn geboorte, niets bekend. Horatius de Hooch heeft gevaren en is later kunstschilder geworden, maar verdere nazaten zijn onbekend. Van Alexander is nu dus ook bekend dat hij naar IndiŽ voer en over hem is verder ook niets bekend.
Waarschijnlijk is hij niet dezelfde persoon als de Dordtse chirurgijn Alexander de Hooch, maar dit moet nog worden uitgezocht.