Hans de Loor

In het vonnis van De Hooghe van 29 maart 1583 worden verschillende personen met naam genoemd.
Al deze personen zijn in andere documenten terug gevonden en hebben dus bestaan.
En persoon was evenwel nog niet gevonden en wel een zekere Hans de Loor te Utrecht, bij wie De Hooghe een lakzegel met het wapen van Oostenrijk had laten maken.
Deze Hans de Loor, ook genaamd Jan van Loor is nu ook gevonden en wel als koper en verkoper van het huis Lepelenburg, een aanzienlijk huis, dat intussen is verdwenen, maar dat nog voortleeft in diverse plaatsnamen in de stad.
De koper was Frederik Brunt, die familie was van Cornelis de Hooghe.
Frederik stichtte te Utrecht het zogenaamde Brunthofje dat na zijn dood voor de helft werd beheerd door Cornelis Cornelisz van der Hooch, een kleinzoon van De Hooghes tante Anna van der Hooch.

Er zijn nog meer links naar De Hooghe en andere leden van zijn complot gevonden.

Daarmee zijn alle personen die in het vonnis zijn vermeld getraceerd en zijn er geen ongerijmdheden in het vonnis aanwezig gebleken. De hierin gegeven informatie is in hoge mate betrouwbaar.