Cornelis en de familie Muys (van Holy)

Enkele weken voordat Cornelis de Hooghe gevangen werd genomen, was de familie Muys (van Holy) onderwerp van een grote controverse in de Staten van Holland.
Ontvanger der Generale Middelen, Jacob Muys, werd met een belangrijke salarisverlaging en andere treiterijen uit zijn baan verdreven omdat hij geen verantwoordelijkheid wilde dragen voor de al maar hogere belastingen, die nodig waren voor de Opstand tegen de Spanjaarden.
Treiterijen waren er ook ten aanzien van zijn broer Herman die op basis van futiele voorwendselen door het Hof van Holland gevangen werd gehouden voor een privé financiële kwestie waarvoor hij elders al was vrijgesproken. Terwijl zijn vrouw op het punt van bevallen stond werden er gerechtsboden in zijn huis geplaatst. Uiteindelijk moest Herman door het Hof worden vrijgelaten.
Ook achterneef Jacob Anthoniszoon Muys kreeg het aan de stok met het Hof van Holland en werd zelfs één van de meest gezochte personen, vanwege zijn betrokkenheid met het "complot van De Hooghe", dat wellicht ook "het complot van de familie Muys" genoemd zou kunnen worden.
Overigens waren Cornelis de Hooghe en de familie Muys op diverse manieren vermaagschapt en werkten zij samen om de vrede te bevorderen.
De Staten van Holland elimineerden met weinig subtiele middelen stuk voor stuk vele voorstanders van een snelle vrede of zelfs van contacten of onderhandelingen met de Hertog van Anjou of de Spanjaarden. De familie Muys, net als de Prins klaarblijkelijk voorstanders van overleg met de hertog van Anjou, werden de schietschijf van de Staten van Holland. De aandrang die de Prins op de Staten uitoefende om Herman Muys vrij te laten, had in deze strijd tussen havikken (de Staten van Holland) en de gematigden (de Prins en vele anderen waaronder de familie Muys) dan ook weinig effect.