Privilege 28 mei 1568


Op 28 mei 1568 verkreeg Cornelis de Hooghe, samen met Lucas de Halley een wel zeer geheim privilege van Koningin Elisabbeth van Engeland.

De Hooghe blijkt dus al eerder in Engeland te zijn geweest dan tot nu toe werd aangenomen.
In 1568 zat hij in Engeland terwijl de Excercitatio in 1569 te Breda wordt gemaakt. In januari 1570 zit hij al weer in Engeland.

Er zijn diverse aanwijzingen dat dit privilege de fabricage van "harde zeep" betreft, een product dat tot aan die tijd slechts op het vaste land van Europa werd geproduceerd, maar het kan ook om een combinatie van twee uitvindingen gaan die weinig met elkaar te maken hebben. Dit was niet ongebruikelijk in deze tijd.