Scheepstypologie bij De HoogheCornelis de Hooghe beeldde veel schepen af in zijn gravures. Hiernaar is tot nu toe geen systematisch onderzoek verricht. De vraag is welke typen door De Hooghe werden afgebeeld. Vooralsnog lijken dit voornamelijk de Mediterrane scheepstypen te zijn geweest, zoals het karveel (caravelle) en het galjoen.
De schepen die De Hooghe in de jaren 1566-1574 maakte, kunnen niet met veel andere afbeeldingen worden vergeleken. De eerste gelegenheid dat er veel schepen werden afgebeeld was bij de vernietiging van de Armada in 1588. Dit was een goede aanleiding om zowel Engelse, Nederlandse als Spaanse en Portugese schepen op een enkel werk af te beelden.
Maar voorzichtigheid is geboden want vele schilderijen werden decennia later gemaakt en de scheepstypen zijn aan het eind van de 16e eeuw aan grote veranderingen onderhevig geweest.Hier een afbeelding van een schip van De Hooghe, afkomstig van zijn kaart van Norfolk (1574) en het titelblad van een contemporaine uitgave van de opdracht van Philips II aan Medina Sidonia (1588), bevelhebber van de Armada.