Deemoed zonder luchtje

Hierboven, in item "Deemoed met een luchtje", werd een lijstje gegeven van data, waarbij werd gesuggereerd, dat De Hooghe in de kerk mak als een lammetje werd, de dag nadat hij een lening van 330 ponden van Paulus Van Hertsbeke had ontvangen.

De vraag was in dit verband altijd: waar kreeg De Hooghe zijn lening? Als dit in Nederland was, leek het vrijwel onmogelijk dat hij zich de volgende dag al in de kerk te Londen vertoonde.

Dit raadsel is nu opgelost. De lening werd wel op 22 maart 1570 uitgeschreven, maar wel "stylo Brabantia". In Brabant werd in deze tijd de paaskalender aangehouden. Ofschoon het volgens de "gewone" nieuwjaarskalender dus al 1571 was, bleven alle data in Brabant totaan Goede Vrijdag nog even 1570 heten. En de 22e maart viel vr Goede Vrijdag, dus de dag waarop De Hooghe zijn lening kreeg, heette volgens onze huidige kalender 22 maart 1571 maar in Brabant 22 maart 1570. De lening kwam dus af, ongeveer een jaar nadat De Hooghe in de kerk zijn deemoed toonde.

Beide gebeurtenissen hebben daarmee weinig met elkaar te maken. De Hooghe werd niet deemoedig direct nadat hij een lening had verkregen. Hij kon nog niet eens weten dat hij deze een jaar later zou krijgen.

Verontschuldigingen zijn dus op z'n plaats.