Wapens 2

Dorre boom

Op het gebied van wapenkunde is het complot van 1581-1583 zeer interessant. Niet alleen voerde de familie Van der Hooghe een dorre boom (met drie vogels) in haar wapen, diezelfde dorre boom (zonder vogels) kwam ook voor in het wapen van de familie Herweijer, die met de familie Van der Hooghe was getrouwd.
Maar daarnaast voerden ook bepaalde leden van het geslacht Muys van Holy, verwant aan vroegere Heren van Holy, in hun wapen een dorre boom in een rood vrijkwartier, en zeven zwemmende eenden in de plaats van genoemde merletten in het wapen zelf.
Met name voerde Allert Thonisz. Muys van Holy deze dorre boom in 1570, voorkomende in Bronnen tot de geschiedenis van Rotterdam, deel 1; zie afbeelding van de grafzerk der familie Welhouck uit de Grote kerk. Nu was deze Allart enerzijds nabije familie van de samenzweerder Jacob Muys van Holy, anderzijds familie van de vrouw van Cornelis de Hooghe. (CBG 1965)