De Hooghe in databases

De Hooghe komt in diverse databases voor

De volgende database geeft de biografische kerngegevens van De Hooghe op een juiste wijze:
http://live.dbpedia.org/page/Cornelis_de_Hooghe
http://dbpedia-live.openlinksw.com/page/Cornelis_de_Hooghe

De onderstaande database geeft weinig informatie die bovendien nog twee fouten bevat (De Hooghe werd niet in 1540 maar in 1541 geboren en zijn nationaliteit was niet Belgisch maar Nederlands, voor zover er in die tijd überhaupt van een nationaliteit kon worden gesproken)
http://www.dbng.nl/en/details?searchkey1=ppn&searchterm1=073130036&searchtype1=and&item=1

Ook de onderstaande site bevat nauwelijks informatie:
http://burckhardt.ic.uva.nl/ecartico/persons/3836

De informatie in wikipedia is redelijk uitgebreid en betrouwbaar
http://en.wikipedia.org/wiki/Cornelis_de_Hooghe