Project 1

Projet 1

Een woonhuis in het laatste stadium van uitvoering.


Une rénovation d'une habitation, presque fini.

In de noord-franse streek de Picardie ligt dit karakteristieke pand.
De wijzigingen zijn niet ingrijpend, maar omdat het huis in een beeldbepalende omgeving ligt,
was er toch een bouwvergunning vereist.
De aanpassingen, zoals toevoegen van dakramen, aanpassingen van ramen en deuren,
toevoeging van raamopeningen en schilderwerk zijn in tekening ingediend,
en de vergunning is verleend. De foto's laten de werkzaamheden zien.

De presentatie van de situatie voor en na de verbouwing.

La présentation du projet avant et après les traveaux.
retour